Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Úhrady za služby

Úhrada se skládá z těchto položek:

 • úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • úhrada za stravování (celodenní stravování)
 • úhrada za péči (PnP, který byl přiznán Úřadem práce)
 • úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány (kadeřnice, manikúra)

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Úhrada za ubytování

od 1.2.2023:

 • Jednolůžkový pokoj - WC, sprcha:      280,- Kč/den
 • Dvoulůžkový pokoj - WC, sprcha:       280,- Kč/den
 • Tří a vícelůžkový pokoj - WC, sprcha: 270,- Kč/den

Měsíční úhrada se vypočte jako násobek skutečných dní v daném měsíci a denní částky za ubytování.

Úhrada za stravování

od 1.2.2023:

Celodenní stravování celkem: 235,- Kč/den

Za dovolenou a pobyt v nemocnici se za celý kalendářní den vrací klientovi denní částka za suroviny: 115,- Kč/den.

Klient má dále možnost mít na pokoji své spotřebiče

Poplatek za odebrání elektrické energie:

 • Lednice         100,- Kč/měsíc
 • Rádio              80,- Kč/měsíc
 • TV                  80,- Kč/měsíc
 • PC, Notebook  80,- Kč/měsíc
 • Jiný spotřebič dle dohody